Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2012

pomylona31

July 20 2012

pomylona31
DO ŁÓŻKA ZAWSZE ZABIERAJ DOBRĄ KSIĄŻKĘ. ALBO PRZYNAJMNIEJ KOGOŚ, KTO TAKĄ PRZECZYTAŁ.
Reposted frommarysia marysia viathesarcasticone thesarcasticone

July 18 2012

pomylona31
5857 30b3
Reposted fromlovesick lovesick
pomylona31
6099 e15d
Reposted fromlovesick lovesick
pomylona31
7454 074b 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
pomylona31
<tumbili> Żeby cola miała lepszy smak, trzeba ją rozcieńczyć rumem.
<Selanos> To samo dotyczy herbaty, kawy i pustej szklanki.
bash.org.pl: cytat #4835271
Reposted fromlucky-one lucky-one viaalcohoolic alcohoolic

July 06 2012

pomylona31

July 02 2012

pomylona31
pomylona31
6217 f001
<3
Reposted fromeklerrka eklerrka vianimfomanka nimfomanka

June 29 2012

pomylona31

Pożyję tu jeszcze trochę i zobaczę, co się stanie, pomyślała. Umrzeć zawsze mogę później. Prawdopodobnie.

— Haruki Murakami - 1Q84
Reposted fromtoc toc vianeilaness neilaness

June 25 2012

pomylona31
2637 a7e9
Reposted fromdiebitch diebitch viaaanetaxx aanetaxx
pomylona31
lęki.
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viakonfetka konfetka

June 24 2012

pomylona31
6811 11ab
Reposted fromcietariposta cietariposta
pomylona31
pomylona31
Kelner: Co to jest!? (wskazuje na psa)
Zdzisław Maklakiewicz: Też nie mamy pojęcia. Siedział tu, jak weszliśmy. Zapytaliśmy się, czy możemy się przysiąść. Pozwolił. A teraz pan poda trzy wódeczki.
— Rozmowa z kelnerem, po wejściu z Himilsbachem i jego psem do Kameralnej.
Reposted from1923 1923 viaalcohoolic alcohoolic
pomylona31
7972 de9d
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
pomylona31
Euro...
Reposted fromsober sober viaalcohoolic alcohoolic
pomylona31
3699 de82
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
pomylona31
6854 8590
Reposted fromsuchygumers suchygumers viaiguana iguana
pomylona31
Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów "fachowca", dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromunsen unsen viakonfetka konfetka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl